MEER BAET ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD De Groene Amsterdammer ONS NOORDEN MEER BAET 98 ANTIREVOLUTIONAIR DAGBLAD VOOR NEDERLAND Het oudste en meest Het eenige orgaan ter berei king van BUREAUX: N.Z. VOORBURGWAL 5S-60 AMSTERDAM 62000 KATHOLI EKEN GRONINGEN, tel 1125 ADVERTENTIE-TARIEF VAN „MEER BAET" V, - 45— V4 - 27.50 zuït U bij een advertentie-campagne vinden wanneer het erin wordt opgenomen BEREIKT HET KOOPKRACHTIGSTE PUBLIEK VAN HEEL NEDERLAND ADVERTENTIE-TARIEF OP AANVRAGE AMSTERDAM-C - TELEFOON 37964 - KEIZERSGRACHT 333 ^tartbaarb verspreide Protestansch- 't koopkrachtige Antirevolutionaire nuïme^wordenopaan- christeiijk Dagblad volksdeel over geheel Nederland vraag gratis toegez. DE BELANGRIJKE EN GROOTENDEELS KOOPKRACHTIGE GROEP VAN IN GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTE IS VRIJ WEL ALLEEN TE BEREIKEN DOOR EENIG R.K. DAGB LAD VOOR DEZE GEWESTEN EEN NOODZAKELIJK ADVER TENTIE-MEDIUM DUS!!! BUREAUX: ZUI DERKERKSTR. 10 1/l pagina, per plaatsing. 75. DEZE PRIJZEN GELDEN VOOR OPDRACHT VAN 12 PLAATSINGEN

Meer Baet nl | 1929 | | page 16