VIERKANTE GELE1DSTANG. In de vierkante geleidstang bevindt zich een vierkante sleuf, die de tweede geleiding is voor de slede. Door deze inwendige geleiding is zij afgesloten, wat hygiënischer is en er zindelijker uitziet. Ook hier is het besmeuren van handen of mouwen uitgesloten. Deze geleidstang is van buiten rood gelakt. BOVENTAFEL GRENDEL. Het vast- en losmaken der boventafel istotéén handbeweging teruggebracht en van een ver bluffende eenvoudigheid. GEMAKKELIJK VERSCHUIVEN DER BOVENTAFEL, LAGER GEPLAATST VLIEGWIEL. De boventafel wordt zonder voor afgaande uitschakeling met uiterst lichten druk van twee vingers ge makkelijk verschoven. Door deze nieuwe constructie, die rukken en forceeren uitsluit, is de bediening zeer vereenvoudigd. Het lager geplaatste vliegwiel zorgt voor een geheel onbelem merd in- en uitzetten van waren. HANDIGE DIKTE REGELAAR. De dikte regelaar is allereen voudigst te stellen met zijn handige greep en buitengewoon duidelijk zichtbare cijfers. Geen peuterig handeltje maar een volle natuur lijke greep in overeenstemming met de hand.

Meer Baet nl | 1929 | | page 23