MEER BAET der geslaagd dan de andere door ons aangehaalde drukwerken, maar dat oog, dat den lezer uit de ven ster-envelop aankijkt is een trouvaille van de eerste orde. Wie zoo'n envelop niet open maakt mist het meest elementaire menschelijke instinct: de nieuwsgierigheid. Wij vinden het reclametech- nisch en -tactisch voortreffelijk. Wat betreft de uitvoering van het drukwerk, frappeert het in de eerste plaats, dat Van Berkel in ongeveer al zijn drukwerken gebruik maakt van het wit van het papier, van autotypieën van ongeretou- cheerde photo's (,,sic") van zwarten tekst, van roo- den tekst en van roode en zwarte vlakken. De typografische verzorging is prima en voor hetzelfde typische en prachtige rood, dat zij altijd gebruiken, hebben wij niets dan bewondering. Onze grootste waardeering gaat echter uit naar de samenwerking tusschen een industrieele onder neming als Van Berkel en den avant-gardist, die Paul Schuitema ook uit zijn ander werk blijkt te zijn, uit welke samenwerking zulk een verrassend mooi reclamedrukwerk is gegroeid. Zeer zeker is dit een voorbeeld ter navolging voor elke onderneming, die dezelfde reclame-pro blemen op te lossen heeft. 2.ii T, -• m berkelj p„ BOTTIW^,,^

Meer Baet nl | 1929 | | page 24