Laat Uw SLAGZINNEN bij ons Registreeren! MEER BAET Onze redactie zal gaarne opgaaf ontvangen van slagzinnen, welke in ons register in dit of de vorige nummers gepubliceerd nog niet mochten voorkomen. DOEL VAN ONS REGISTER. Het heeft velen zaken tienduizenden en meer guldens gekost om haar slagzin er bij het publiek in te brengen. Wij achten het daarom van gewicht, dat dit kostbaar be zit beschermd wordt. „Meer Baet" is uit dien hoofde begonnen een slag zinnen-register aan te leggen, waarin alle slagzinnen worden geregistreerd met nummer en datum, waarop zij bij de redactie binnenkomen. Maandelijks zullen de nieuw geregistreerde in dit blad worden gepubliceerd. En in den loop van dezen jaargang zal het register nog eens in zijn geheel in „Meer Baet" worden afgedrukt. Mochten er ons desniettegenstaande toch nog geval len van plagiaat ter kennis komen, dan zullen deze door ons direct te bevoegder plaatse worden gesignaleerd. Aan het registreeren zijn géénerlei kosten verbonden. REGISTER VAN SLAGZINNEN in Nederland in gebruik. No. Datum SLAGZIN In gebruik voor: 23 April Op tijd! op tijd! op tijd! Voor Westclox (Betterway Company Ltd. Amsterdam) 25 April Etna lak met brandbare pit de lak die Holhanco, 's-Gravenhage. het vuur in zich draagt 3 Mei Avia Het sterke rijwiel N.V. Rijwielfabrieken J. de Jong Zonen, Amsterdam. 158 3 Mei Veluvine verft alles N.V. Mij. ,,De Veluwe", Nunspeet. 4 Mei Spaart door Speurders Dagblad „De Telegraaf". 6 Mei Éérst Animo, dan verkoop 6 Mei Lichtreclame aanvragen bij Animo Animo, Amsterdam. 6 Mei Meer Animo, grootere omzet 7 Mei Voetonderzoek B. J. Meddens Co., Amsterdam. 7 Mei Ons werk is onze reclame, N.V. Profilti, Filmfabriek, Laat Uw reclame ons werk zijn 's-Gravenhage. 7 Mei Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 166 14 Mei Op welk kantoor komt Carbonia niet voor Chemische Fabriek Carbonia. Rectificatie Slagzin No. 146 moet luiden N.V. Verffabriek v.h. P. Roos Szn. Carbonol houdt jaren vol Koog a.d. Zaan. 5e Aanvullingslijst 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165

Meer Baet nl | 1929 | | page 26