ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD Kroniek 1 i l l I i NIEUWE TILBURGSCHE COURANT De enorme oplaag en de kwaliteit van den lezerskring maken HET onmisbaar in elke advertentiecampagne VO LDO ENDE en AFDOEN DE 'n MEER BAET 158 \ta Wenscht U Tilburg en Centraal N.-Brabant te bereiken Dan kunt U daarvoor VOLSTAAN met te adverteeren in de Uitgave Der N.V. Dagblad en Drukkerij Nieuwe Tilburgvcbe Courant Tilburgj-cb Dagblad voorbeen firma Anloine Arts.) 0 Verschijnt dagelijks in Tilburg en meer dan 30 plaatsen van Centraal Noord-Brabant GROOTSTE GECONTROLEERDE OPLAGE Heuvel 25 Tilburg. Telefoon N rs. 175 en 1715 Teksten haaks in advertenties plakken is een verduiveld lastig karwijtje. Zouden daarom de advertentie-pagina's wemelen van zonder zin scheeve tekstgroepeeringen? W ij spraken in onze vorige kroniek onze bewondering uit voor Philips' 20.000sten arbeider-? pagina-advertentie. De Amersfoortsche Wascholinefabriek was het met ons eens, plaatste er een zeeppoedertekst onder en klaar was Kees. De sprekende film is er. Zouden nu de akelige poesjes, die gasfornuizen op het witte doek moeten aanbevelen, er bij gaan miauwen? De British American Tobacco Company lanceert Melkoni- an ongeveer op dezelfde oudbakken manier als destijds Soussa, waarvan men niet veel pleizier beleefde. Het affiche is een portret van een Egyptisch heer met twee croquettes aan zijn kin. Veel beter is het Chief Whip affiche. Opmerkelijk is het effect, dat de Ardath Tobacco Company elke maand met haar nieuw eenvoudig biljet bereikt. Het Miss Blanche affi che doet daartegen zeer kinderachtig aan en de letters zijn op geringen afstand reeds niet meer leesbaar. ,,Nieuw-Engelandverkoopt schijnbaar ook randen naast zijn confectie. Zie Herbert N. Casson in dit nummerOverigens vertoonen de Nieuw-Engeland" advertenties veel goeds, buiten de ,,eenheidsteekeningen" Om maar telkens een nieuw en z.g. pakkend opschrift te hebben, maken sommige copy-writers zulke gedachten- sprongen, dat het je duizelt. Ik geef 't in tienen te raden hoe iemand in drie zinnetjes van vitaminen op schoeisel kan overspringen Er zijn trouwens al menschen, die het woord Vitaminen niet meer kunnen zien. Laat men er daarom zuinig mee zijn en het vooral alleen bewaren voor artikelen waar zij werkelijk in zitten! Verklein de advertentie niet te veel. De menschen zullen er geen loupe bij halen om Uw teksten te ontcijferen.

Meer Baet nl | 1929 | | page 27