ot HOEdeFirmaBOLS in NEDERLAND adverteert Wm MEER BAET en boe zij bet in Engeland en in Frankrijk doet. ZIJ OVERTREFT IN HET BUITENLAND ONGETIVIJFELD WEL ZICHZELE! ^^^rrnntrï c SlLV£$lbpK \ox vy»- ELKEN -DAG EEN GLAASJE visite. De gasten komen! Uw voorraad Bols is toch voldoende? The name Bols on a bottle o liqueur means money can buy. Incidentally Kiimmel Cungao Maraschino Crème de Menthe Cherry Brandy Dry Gin and Very Old Geneva have you triedr Geneva with Ginger should Wholesale Agents: Lanc. uonoon, E.G.3 Xa;»-, §Sy Dc patiënt, van zijn griep snel genezen, Zit een Bols-advertentie te lezen* Hij mompelt: Ik dank Aan dien heilzamen drank Mijn gezondheid, dus „Bols zij geprezen!"

Meer Baet nl | 1929 | | page 34