<T. Wie adverteert in Indië? PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT fl f 2.25 PER KWARTAAL Oplage 16500 39 Agentschappen Het voornaamste dagblad in de prov. Overijssel en aangrenzende deelen van Gelderland en Drenthe PAPIER VOOR DIT TIJDSCHRIFT WORDT GELEVERD DOOR G.H.BUHRM ANN'S PAPIERGROOTHANDEL ADVERTENTIE-TARIEF VAN „MEER BAET" - 45.- - 27.50 Laat ons U hier eens over inlichten. Inlichtingen en tarieven op aanvraag Advertentie-tarieven worden op aanvrage gaarne toegezonden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Utrecht Batavia, Semarang, Soerabaja V1 Paë'na» Per plaatsing. - V« DEZE PRJZEN GELDEN VOOR OPDRACHT VAN 12 PLAATSINGEN 75.— O/n het jaar 1928 werden o.m. de volgende Nederlandsche f~~ "producten in het Weekblad „De Indische Post" geadverteerd: Adonis Sigaren Aïda Sigaren Amstel Bieren Ammerlaan's Boter Antonio Sigaren Blue Band Bührmann Papier Cadena Sigaren Delftsche Post Sigaren Droste Chocolade Emma Biljarts v. Hees muziek Instr. Hoogenstraten's Vleesch waren Holl. Draad en Kabel Karei I Sigaren Kwatta Chocolade Leerdam - Glas Olster Asphalt Patria Biscuits Philips Lampen Philips Radio Ranja Spoor's Mosterd Stark Tandpasta Stork's Machines Thomassen Motoren Verkade Biscuit Victor Hugo Sigaren Werkspoor Machines Wij missen nog andere Nederlandsche producten en vra gen ons af of de fabrikanten wel op de hoogte zijn van de reclame-waarde van ons blad. Weekblad gewijd aan de belangen van Nederlandsch-lndië. Verschijnt te Soerabaja. Administratie in Nederland: N.Z. VOORBURGWAL AMSTRDAM

Meer Baet nl | 1929 | | page 38