HET VOLK VOORWAARTS 85.000 VAN LEER Co. ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD PROFITEER ER VAN! AMSTERDAM Foto- Lithografie Offset Cliche's Drie-en Vier kleurendruk Lichtdruk De Organen der Moderne Arbeidersbeweging in Nederland HET „ONZE COURANT" APELDOORN 58000 INWONERS NIEUWE APELDOORNSCHE COURANT AMSTERDAM ROTTERDAM is voor Rotterdam en breede omgeving HET blad voor den familiekring DAGBLAD MEER BA ET 232 OPLAAG: Vraagt inlichtingen: KEIZERSGRACHT 378-80 - AMSTERDAM 1905 19 1 1 1923 2 X p. week, klein formaat 3 X p. week, grooter formaat Zoo groeide „Onze Courant" door het steeds toenemend aantal lezers en het steeds toenemend aantal advertenties. Deze feiten toonen aan in welk blad men moet adverteeren. BUREAUX: DRAAFSINGEL43, HOORN H m 00 TEL.115 Dagblad voor Apeldoorn en de Veluwe en voor offïcieele publicaties der gemeente Apeldoorn. WORDT DAGELIJKS IN ELK GEZIN GELEZEN!

Meer Baet nl | 1929 | | page 10