De G A ROMEN'S AANKONDIGER Waarom is roene mster dammer Omdat EEN GOED FINANCIEEL BLAD DE NIEUWE FINANCIER EN KAPITALIST MEER BAET voor Uw reclamecampagne het aangewezen orgaan 100.000 betalende abonne's in de koopkrachtigste kringen des 1 lands heeft, d.w.z. méér dan alle andere groote dagbladen tezamen. 1 N.V. P. NOORDHOFF te GRONINGEN. BEREIKT HET KOOPKRACHTIGSTE PUBLIEK VAN HEEL NEDERLAND ADVERTENTIETARIEF OP AANVRAGE Amsterdam C. Telefoon 57961 Keizersgracht 535 240 wordt uit den aard der zaak zeer minu- tiëus gelezen; de belegger moet immers op de hoogte blijven van uitlotingen, couponbetalingen, emissies etc. Zulk een blad is van niet zoo'n grooten omvang als de dagbladen, waarom ook een advertentie zeker goed tot zijn recht komt. Het voldoet bovendien aan de eischen van koopkrachtige, aandachtige lezers Een goed financieel blad, hetwelk van geen enkele groep afhankelijk is en een strikt onpartijdig standpunt inneemt is het 3 maal per week verschijnend blad Proefnummers op aanvrage bij de Uitg. Advertentietarieven op aanvraag bij de Administratie N.Z. Voorburgwal278-280, Amsterdam C ontsluit voor U de klooster poort en de pastorie. Gij tracht de clientèle der pas torieën en kloosters te bereiken? Vraag ons. Wij bezoeken U. wordt in alle pastorieën en kloosters in Neder land en Nederl. Indië bij voorkeur gelezen. J. I. ROMEN ZONEN - ROERMOND Uitgevers van Z.H. den Paus en het Bisdom <7=b(7^ (T^bT^b (T^bT'b (T'blT^b (T^btT^ T^bT^b <7=b<7=b <7^7=^ T^bT^b 7=b<7=b T^bT'b (T^bT^b 7^7^ (7^7^ <7^(7^b (T^T^b (T^bT^b T^bT^b <7=bT=b (T^bT^b 7^7*b 7=b7^b 7=b7^b <7^b7=b 7^b7=b T^T^b 7^b<T^b T'bT^b T^tT^b 7=b7=b T^bT^b T'bT^b (7^<7=t> T'bT'b 7=b<7=b 7=b<7^b T'biT^b T^bT^b T^bT'b 7^7^7^7^7^7^7^7^7^7^7^7^7^7^7^<7^7^7^7^7^<7^7^7^7^<7^7^7^7ïb75b7=b<?!;b7!b7!=b<7=b<7!;b(7=b7!;b

Meer Baet nl | 1929 | | page 18