RECLAME en SERVICE IILiPSpj^.^ MEER BAET De Campagne van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken voor „/Heer en Beter Licht" HOEWEL het begrip service" eigenlijk een der grondslagen moet zijn, waarop elke goede reclame campagne is gebaseerd, gebeurt het maar hoogst zelden, dat de service idee zoo consequent in een campagne is doorgevoerd als dit het geval is in die van de N.V. Philips Gloeilam penfabrieken voor het begrip ,,Meer en Beter Licht". Deze campagne zooals wij die alleen door de an nonces, die in de bladen zijn verschenen, kennen is echter ook nog in een ander opzicht merkwaardig en wel hierom, dat deze campagne in alle opzichten zoo volko men afgerond en consequent gehouden is. Nemen wij bijv. de annonces in de bladen waarvan wij hier verschillende reproduceeren. De eerste houdt direct een beginselverklaring in en deelt mede, dat de adverteerder zich tot taak stelt, alle lezers van voorlichting te dienen op het gebied van goede huisverlichting en dat zij deze adviezen zullen ontvan gen in den vorm van annonces en brochures. In deze campagne worden verder stuk voor stuk alle vertrekken van het huis, die daarvoor in aanmerking komen, besproken en wordt voor elk een compleet ad vies gegeven, hoe het vertrek op de beste wijze kan wor den verlicht. Dit is service in de beste beteekenis van het woord, aangezien de adverteerder, niet alleen volstaat met het aanprijzen van zijn artikel, doch in de allereerste plaats aanwijzingen geeft, omtrent het gebruik van zijn artikel. philum Phililiire 241 ADVISEERT DEN WINKELIER OMTRENT ZIJN ETALAGE VERLICHTING! ADVISEERT VI GOEDE WERKPLAAT! VERLICHTINC PHILIPS J)hi/ur Oc geweldige aantrekkingskracht dit n goed verlichte tillage op dt bljgangers ultoilint tel Ie w gewend. Aan lal van etalages loopt AH publiek voorbl|, omdat het licht te blwel te schel Is en de bilkers werkplaatsen bolders gehandicapt door erblindande 61 wel t verlichting Vestigt de aandacht op hel Philuma Jr. Armatuu werkstuk op de luiste wlja terwijl door den verblinding uitgesloten Is Adviseert Philips Philuma ir doelmatige verlichting banken, machines, weefstoeli ADVISEERT DEN WINKELIER OMTRENT ZIJN WINKEL VERLICHTING Vestigt de dicht op Philips op de kijkers niet verblinden Philips „Phlllray lichting hoe de artikelen recht k goede verlichting, hoe de klanten lij boopen tevens geitlHgir wordt Dorden en overal (|^T lijko verlichting noodlg Is. {liUjjJX Er iljn motieven te over, die den ertulgen, dat het loont de verlichting In zijn raak. up-to- llcht geen het aangeweren armatuur lichting Is ui Phlllllte-sirle bestaat Mende armaturen, hetgeen Uw vergemakkelijkt

Meer Baet nl | 1929 | | page 19