Wat koopt U voor een stuiver? Genoeg licht voor eengeheelen avond Niet zoo heel veel een briefkaart, een chocoladereep, een paar cigaretten. Een glas melk kost al meer, een stukje zeep, een krant ook. Voor voeding, kleeding, kolen, moet U met guldens rekenen. Maar waar het electrisch licht betreft, kunt U met vijf cent al een massa doen. Zoudt U aarzelen een tweede cigaar op te steken, wanneer U daar trek in had, een tweede kop thee te nemen, een koekje of een bonbon meer? Waarom dan wel geaarzeld een tweede lampje erbij aan te draaien, wanneer U daar gemak of nut van kunt heb ben, wanneer U daardoor Uw oogen kunt sparen en hoofd pijn voorkomt? De aspirine, die U daartegen straks moet innemen, kost U meer. Wat koopt U voor een stuiver

Meer Baet nl | 1929 | | page 22