CjOEDE VERLICHTING IS EEN BELEGGING, GEEN UITGA YrAAGTonze adviezen Onvoldoende licht hindert Uw arbeiders. Zij moeten zich meer inspannen, zonder dat dit het werk versnelt. Daarom beteekent deze meerdere inspan ning alleen verspilling zij ver oorzaakt bovendien spoedige vermoeidheid, zoodat de arbeids prestatie zal gaan verminderen. Goed licht maakt, dat Uw arbei ders hun werk gemakkelijker en secuurder kunnen verrichten het vergt van hen minder inspan ning, het doet hen meer voldoe ning in hun werk hebben. Het vergroot him productie, het maakt beter werk mogelijk. Fou ten en vergissingen zullen worden voorkomen; gevaren door het verkeerd aflezen van manometers en andere controle-instrumenten, zullen worden vermeden. Zuinigheid op licht speelt U par ten. Het is een besparing, die geld kost. Het is duurder dan goed licht. Goede verlichting vermeerdert de arbeidsprestatie en voorkomt ver spilling van tijd en materiaal. Gebruikt voor Uwe fabrieksver- lichting: PHILIPS LAMPEN en PHILIPS ARMATUREN, de Ideale Verlichtingscombinatie. Wie zou er beter verlichtingsarma turen kunnen construeeren dan de fabrikant der gloeilampen zelf! 1321 H. - 15/529

Meer Baet nl | 1929 | | page 24