Kirrn nxiFT rfebT^DTTLI WAT DIT NUMMER BRENGT Nummer 9 I I LI le Jaar9an9 Capa is van een geheel tegenovergestelde meening dan die, welke de Heer Elout in het „Alg. Handelsblad" van 20 Augustus huldigt, ten aanzien van de oorzaken van het dalend prestige van den Europeeschen zakenman in Indië: „Ons zakelijk prestige in Tndië" blz. 227 Welke hulp in de U.S. de fabrikant aan den handelaar verleent, teneinde dezen zich voor den verkoop van zijn product te doen in spannen, zet Sies W. Numann uiteen in:. „Assisting the Dealer Right"blz. 233 Old Timer wijst op een der grootste gevaren die den verkooper of vertegenwoordiger bedreigenzijn succes „Succes en de Verkooper"blz. 237 Woont in die plaats of dat district een voldoend koopkrachtig publiek voor Uw artikel? Ons tweede kartogram met behulp van een tabel geeft hiervan een overzichtelijk beeld voor wat de provincie Noord- Holland betreft: „Het gemiddelde inkomen (per aangeslagene) in de verschillende gemeenten, met vermelding van het aantal aangeslagenen"blz. 238 De gepasseerde „Meer en beter licht" campagne van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken wordt besproken als een buitengewoon geslaagd en volledig voorbeeld van een reclame-campagne waarin het service idee weloverwogen en consequent is doorgevoerd: „Reclame en Service" blz. 241 Een sterk staaltje van gedurfde humoristische reclame in Engeland wordt getoond en besproken: „Engelsch"blz. 246 Herbert N. Casson houdt 'n pleidooi voor goed drukwerk: „Beter Adverteeren" blz. 247 Ir. L. Kalff schrijft een „in memoriam" voor M. Clement blz. 250 „Wat onze lezers ons zonden" brengt veel wat interessant is voor iederen lezer blz. 244, 245, 246, 248 en 249 In ons „Slagzinnenregister" zijn thans 191 inheemsche slogans geregistreerd (in een volgend nummer wordt het complete register gepubliceerd) blz. 252 Meerdere goede brochures zijn in dit nummer verder ingehecht. EEN MAANDBLAD VOOR DEN ZAKENMAN ABONNEMENT: EN IEDEREEN DIE BELANGSTELT IN RECLAME LOSSE NUMMERS f PER 5° CENT UITGAVE: N.V. PUBLICITEIT - N.Z. VOORBURGWAL 278=280 AMSTERDAM

Meer Baet nl | 1929 | | page 3