ENGELSCH! Wij maken de beroerdste kleeren Wat onze lezers ons zonden. MEER BAET 246 14 OLD BOND STREET W IN een vorig nummer gaven wij 'n singulier exempel van een Amerikaansche „betrekkingsreclame". Dat ook Engelschen niet voor 'n klein beetje vervaard zijn als het hun reclame maar opvallend maakt, bewijst de hier boven afgedrukte annonce van de bekende tailleursfirma Pope Bradley in Londen, zeker niet de eerste de beste. Deze advertentie is naar Nederlandsche opvattingen geweldig gewaagd en toch durven we zonder zweem van twijfel beweren, dat ze een uitstekende reclame voor Pope Bradley is geweest. Iedereen begreep, dat Pope Bradley alles juist omgekeerd bedoelde en met des te meer nadruk werd bij de lezers de opinie bevestigd, dat er goed betaalde prima vaklui bij deze firma zijn, dat eerste klas fournituren en stoffen worden verwerkt, dat aan tevreden klanten alles wordt gehecht. En vooral de klanten en anderen die ook maar eenigermate het huis Pope Bradley van naderbij kennen, wisten dit alles door hun ervaring bevestigd. Daarom ook past deze reclame het best voor een huis van onbetwijfelde reputatie is de publieke opinie omtrent een firma niet 18-karaats, dan zou een dergelijke annonce wel eens 'n averechtsche uitwerking kunnen hebben. „En nou Voorwaarts lezen" zoo luidt het nieuwe affiche, ditmaal van Funke Küppervoor De Voorwaarts. Beter dan het vorige biljet. Slagzinnen als boven die 't meest opeen fragment uit een gesprek lijken komen blijkbaar in zwang. In Frankrijk b.v. zie je telkens „Oui, mais, etc.". Aardige dingen weet de redactie van Radio N.S.F.-Nieuws bijeen te verzame len. Frappant zijn b.v. de drie oude teekeningen in het Juli-nummer, waaruit blijkt dat men zich in 1873 reeds een voorstelling van het luisteren naar Radio- muziek maakte. A Cl ui J Military Saua! 7a Hora OLD BOND ST LONDO; hy A ppointment to H.M Ik* Kins o. 71 liar} SOUTHAMPTON ROW WC fc'oVALtXCHANCr MANCHESTER J^uwej rn t/Ce COell WE zijn het moe om maar steeds te verklaren hoe voortreffelijk onze artikelen zijn. Ze zijn't niet. Wij gebruiken de goedkoopste stoffen, die we te pakken kunnen krijgen: onze unique slagzin, waarin we preterideeren als zouden onze eigen stoffen zijn .uitsluitend gefabriceerd voor Pope Bradley", is allemaal quatsch. Het zijn in waarheid partijen imitatierommel, in 't buitenland gemaakt uitschot, dat we door schacheren heel goedkoop gekregen hebben, 't Lijkt heel wat, maar pas op als U 't een paar dagen gedragen hebt, of U loopt er mee in den regen; we verdienen er dan ook meer dan schandelijk op. Met de fournituren is het net zoo: wat onze mouwvoering b.v. betreft, hebben wij een speciale regeling met een katoenfabrikant getroffen om ons zijn uitschot te leveren. Natuurlijk zitten we in een prachtig gebouw; wij moeten heel wat aan huur betalen, enkel en alleen omdat we het publiek nu eenmaal niet kunnen lokken als onze zaak een armoedigen indruk maakte. Maar dat is onze grootste uitgaaf en vormt het hoogste percentage op onze balans. En onze coupeurs. Ha! Ze weten nauwelijks het verschil tusschen een slipjas en een jaquet. Wat den snit betreft, welNatuurlijk kan men van iemand, die 1 of zoo per week verdient, niet veel verwachten. Zij knippen de stoffen zoo'n beetje op de gis en vertrouwen op hun geluk. De meeste menschen komen met hun pakken weer bij ons terug en wij blijven er aan veranderen totdat ze bijna passen, maar daar trekken we ons weinig van aan; we verdienen aan anderen alweer genoeg. Bovendien missen onze klanten meestal onderscheidingsvermogen, ze bezitten geen critiek en accepteeren, wat wij ze geven. Een paar gulden voor de stof, een paar stuivers meer voor fournituren, een paar gulden voor maakloon en laten we zeggen 20% verkoopkosten een goede 60% netto winst blijft er dan wel voor ons over. Geen wonder, dat wij de beroerdste kleeren van heel Engeland maken. Maar we zijn er mee gebaat, en dus kan 't ons niets schelen. We maken goede prijzen n.l. Wandelcostumes vanaf 10 guineas, Smokings vanaf 14 guineas, Rokcostumes vanaf 16 guineas, Rijbroeken vanaf 6.i6s.6d., Overjassen vanaf 10 guineas. Vervol ff

Meer Baet nl | 1929 | | page 30