BELANGRIJKE PUNTEN KELVINATOR CHABEVIL Ik$ - p—Sf=L_j SSI Het laatste model van de K.-fabr. is deze goedgevormde kasl Spierwit van binnen en grijs van builen, met 2 ijslaatjes. De buitenkant is geëmailleerd staal en van binnen waakt een dikke laag kurk voor ontsnapping van de koude. Zij biedt plaats voor 153 F inhoud. De te gebruiken opper vlakte is totaal (l ftf) i 64 dAi2. dus zooveel als U op een tafel van 60 bij 106 cAf. kunt zetten. Achter de tralies, het onderste gedeelte, huist de wonderlijke eenvoudige machinerie. Een motortje, een pompje, wat pijpjes. De bovenste bak wordt zóó koud dat bi/ de heele kast koelt. Niet minder dan 5° C. 40° F. en met meer dan 10° C. 50° F. Dit is het grensgebied waarin Uw voedsel goed blijft. Builenmalen: boog 142,2 cAI., diep 52 cAI., breed 67.3 cAI. Oppervlakte 6505 cAI2. of 65,05 dAi2. Gebruiksinhoud 155,09 dAi3. KELVINAÏOR houdt alle voedsel koud, en gaat bederf tegen voor enkele centen per dag aan electri- schen stroom. KELVINiVTOR heeft in haar laatjes steeds kleine blokjes ijs ge reed voor het gebruik. Aardige blokjes, in grooten getale, zonder moeite steeds voorhanden. KELVINATOR werkt vanzelf, of U ernaar kijkt of niet, of U slaapt of waakt. Mits U den stekker maar in het stopcontact steekt. Eenmaal met den electrischen stroom verbonden behoeft zij geen bediening. KELVINATOR behoeft niet met de waterleiding aangesloten te wor den. U kunt haar plaatsen waar U wilt, mits in de nabijheid van een stopcontact. KELVINATOR zorgt steeds voor droge koude. Zij werkt zonder ijs en maakt tocb ijs. De electriciteit doet het. KELVINATOR stelt U in staat in de laatjes roomijs (ice-cream) te maken. KELVINATOR werkt met SOa, gevaarloos, betrouwbaar en voort durend. Het spaart Uw familie voor ziekte door bedorven voedsel, het geeft U jaar in jaar uit frissche dranken. N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ

Meer Baet nl | 1929 | | page 37