DEN HAAG FEITEN ZIJN Leidsch Dagblad Leidsch Dagblad HET VADERLAND MEER BAET s een schoone woonstad, breidt zich steeds uit. Er woont een gegoed publiek; de winkelstand bloeit er en heeft een levendig bedrijf, Het is een prachtige stad om er een reclame-cam pagne te openen en dat doet zoowel de Neder- landsche als de buitenlandsche adverteerder in: DAT „DE GELDERLANDER" TE NIJMEGEN IS: 1e. Het Hoofdorgaan van stad en provincie 2e. dat de gekontroleerde op lage van deze krant ruim 32.000 EXEMPLAREN bedraagt 3e. dat deze oplage grooter is dan die van alle in Gelder land verschijnende dag bladen te zamen en 4e. dat „de Gelderlander" het grootste aantal advertenties van stad en provincie heeft. FEITEN SPREKEN DE NIEUWE HENGELOSCHE COURANT 44STE JAARGANG wordt in HENGELO en omgeving vrijwel HUIS aan HUIS tegen betaling gelezen. 3 maal per week. Adm.: NIEUWSTRAAT 12 Lid Bureau voor Oplaag Controle. 50 groei in 6 jaren. Wie Leiden kent, kent het Wie in Leiden adverteert, adverteert in het Noordeindspiein - Leiden 228 G O r-O 0) fl <D A3 CN LO LO lQ Eind 19 22 In alle standen HET POPULAIRE BLAD. Eind 1928

Meer Baet nl | 1929 | | page 6