&otterbammer G. H. BHHRM ANN'S PAPIERGROOTHANDEL HET DAGBLAD DE NEDERLANDER DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD MEER BAET ANTIREVOLUTIONAIR DAGBLAD VOOR NEDERLAND christelijk Dagblad volksdeel over geheel Nederland yraag gratis toegez- BUREAUX: N.Z. VOORBURGWAL 58-60 AMSTERDAM Recfamewaarde wel zoo langzamerhand bij ieder die er mee te maken heeft, bekend PAPIER VOOR DIT TIJDSCHRIFT WORDT GELEVERD DOOR Y RIJNSTRAAT 9 - S-GRAVENHAGE U HEBT MEER PROFIJT VAN EEN ANNONCE IN HET DAN VAN TIEN ADVERTENTIEN IN WELK 15000 Ex. ANDER DORDTSCH DAGBLAD 230 ®e ^taitbaarb Het oudste en meest H et een ige Orgaan ter berei ki ng van Tarieven en proef- verspreide Protestantsch- 't koopkrachtige Antirevolutionaire nummers worden op aan- Voornaamst Christelijk Dagblad van Nederland HOOFDKANTOOR Goudsche Singel 105, Rotterdam BIJKANTOREN: Geer 8a, Delft Spuiweg T, Dordrecht Prinsegracht 13, Den Haag Hooigracht 35, Leiden Lange Haven 8, Schiedam Mariapiaats 9 bis, Utrecht 1 Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Utrecht Batavia, Semarang, Soerabaja Orgaan ter verbreiding van Christel.-Historische beginselen heeft een lezerskring, welke behoort tot den gegoeden burgerstand en komt in meer dan 1200 plaatsen van ons land. Het gehalte der lezers is een aanbeveling voor hen die koop krachtig publiek wenschen te bereiken. Vraagt advertentie-confract en meerdere gegevens aan de Bureaux TELEFOON 71300 DAGELIJKSCHE OPLAGE

Meer Baet nl | 1929 | | page 8