Knappe Insenieurs HET VOLK VOORWAARTS 93.000 Adverteert in de Arbeiderspers MEER BAET wenden uit de kracht der rivieren op soedkoope wijze de enersie aan, welke daarin aanwezig is. De Adverteerder is zoo'n ingenieur en de moderne Arbeiderspers zoo'n stroom gelijk. Met zijn publiciteit put hij uit de koop kracht der lezers de vermeerdering van zijn omzet. Het resultaat doet zijn concur renten dikwijls watertanden. Het is Uw belang hieraan te denken! AMSTERDAM ROTTERDAM OPLAAG: 296 ÈB

Meer Baet nl | 1929 | | page 18