ALGEMEEN HANDELSBLAD is de verspreiding en oplage van ons blad. De meest volledige gegevens worden gaarne aan de adverteerders en erkende advertentiebureaux getoond. Een uitvoerig rapport van een vermaarde accountants-firma kan eveneens worden ingezien. Men wordt verzocht zich hierover in verbinding te stel len met de afdeeling Exploitatie van het Tel. 30404, Amsterdam. Interloc. Lett. K. EEN OPEN BOEK

Meer Baet nl | 1929 | | page 2