Een Lichtreclame voor het LICHT fj»É" m .p. MEER BAET Opgezet als een huldigingsfeest voor den grootsten uitvinder van onzen tijd, is de Édison-Lichtweek in Amsterdam tevens een grootsche lichtreclame voor het licht zelf geworden. En dat was wel onvermijdelijk: licht is niet iets dat niet opvalt, dat ver borgen, bescheiden is. Want licht en duis ternis zijn de twee grootste contrasten die denkbaar zijn en omdat bij deze fchtweek als allereerste doel nagestreefd werd datgene te verlichten, wat anders 's-avonds steeds in 't donker blijft gehuld, zooals gevels en torens bijvoorbeeld, was dit feest van het licht tegelijk ook een geweldige zelf-reclame voor het licht. Want aldus is dit lichtfeest een zes avonden lang voortgezette demonstratie van nieuwe, of in ieder geval nog niet algemeen ge kende toepassingen van het licht voor re clame-doeleinden geworden. En zij die niet mee deden, zagen vóór zich het effect van de Floodlighting, die gevels en heele bouw werken bij avond daghelder tegen de don kere omgeving doet afsteken. En zij zagen ook, hoè het bewerkstelligd wordtwij voorzien een agio van het licht als reclame middel. Is het, behalve in de eerste dagen van de opening, iemand vóór deze Lichtweek ooit zoo opgevallen, welk een imposant zakenpaleis het gebouw van Hirsch Cie in*Amsterdam is? Het maakte zich thans in zijn geheel van de donkere omgeving los en in één oogopslag werd het door iederen voorbij ganger omspannen. Tientallen andere zakengebouwen werden op gelijke En zij die wel meededen en die hun zaak letter lijk in een nieuw en beter licht zagen, het lijdt geen twijfel, of zij zijn nog vaster overtuigd ge worden van de macht van het licht als reclame-middel.

Meer Baet nl | 1929 | | page 7