3\ DRUKWERK HEEP BAET Wie adverteert in Indië? DRUKKERU .N V. s BoEKêfÓTEENDRUKKERLLDE USELT A R.BORST b G. DEVENTER Laat ons U hier eens over inlichten. Inlichtingen en tarieven op aanvraag n het jaar 1928 werden o.m. de volgende Nederlandsche producten in het Weekblad „De Indische Post" geadverteerd: Emma Biljarts v. Hees muziek Instr. Hoogenstratens Vleesch waren Holl. Draad en Kabel Karei I Sigaren Kwatta Chocolade Leerdam - Glas Olster Asphalt Patria Biscuits Adonis Sigaren Aïda Sigaren Amstel Bieren Ammerlaan's Boter Antonio Sigaren Blue Band Bührmann Papier Cadena Sigaren Delftsche Po6t Sigaren Droste Chocolade Wij missen nog andere Nederlandsche producten en vra gen ons af of de fabrikanten wel op de hoogte zijn van de reclame-waarde van ons blad. Philips Lampen Philips Radio Ranja Spoor's Mosterd Stark Tandpasta Stork's Machines Thomassen Motoren Verkade Biscuit Victor Hugo Sigaren Werkspoor Machines Weekblad gewijd aan de belangen van Nederlandsch-lndië. Verschijnt te Soerabaja. Administratie in Nederland N.Z. VOORBURGWAL AMSTERDAM Ons coed ver; Eêgd origineel

Meer Baet nl | 1929 | | page 32