I L „PRINS DER NEDERLANDEN" Waarom is MEER BA ET ANTIREVOLUTIONAIR DAGBLAD VOOR NEDERLAND n meest Het eenige orgaan ter berei ki ng van BUREAUX: N.Z. VOORBURGWAL 58-60 AMSTERDAM Een halve provincie Een halve Campagne LIMBURGSCH DAGBLAD G.H.BHHRMANN'S PAPIERGROOTHANDEL N R C N R C N R C HET VOORNAAMSTE DAGBLAD VAN NEDERLAND DAGELIJKS GEÏLLUSTREERD BIJBLAD RAMP N RC'NRC-NRC' Omdat voor Uw reclamecampagne het aangewezen orgaan 100.000 betalende abonne's in de koopkrachtigste kringen des lands heeft, d.w.z. méér dan alle andere groote dagbladen tezamen. 352 .^tanbaarö Tarieven en proei- verspreideProtestantsch- 't koopkrachtige Antirevolutionaire nummers wordenLop aan- Christelijk Dagblad Volksdeel OVer geheel Nederland vraag gra is e zou Limburg zijn zonder het Mijngebied, waar alleen al in de beide gemeenten Heerlen en Kerkrade 78.C66 menschen wonen. zou een reclame-campagne in Limburg zijn zonder de krant van het mijngebied, het eenige dagblad in HEERLEN. TJA TDTRD voor dit tijdschrift WORDT GELEVERD DOOR Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Utrecht Batavia, Semarang, Soerabaja De N.R.C. vroeg haar abormé's voor de nagelaten betrekkingen 1 TON. De N.R.C. kreeg DIE TON IN 3 DAGEN. Totaal brachten ongeveer 10.000 LEZERS RUIM MILLIOEN bijeen. Hieruit blijkt de KWALITEIT der KWAN TITEIT van N.R.C. lezers. |iiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiii«iiiiiiii

Meer Baet nl | 1929 | | page 16