MET OCHTENDBLAD mm 359 MEER BAET GOEDKOOPSTE KATHOLIEKE DAGBLAD PER KWARTAAL AMSTERDAM VRAAGT PROEFNUMMERS Het hierbijgevoegde strooibiljet toont aan den voorkant een verkleinde reproductie van het affice, dat Aronson, de bekende affice-kunstenaar van het Ama-Studio voor De Tijd ontwierp. Bedoeld is allereerst de suggestie: De Tijd A ieumblad te scheppen. De kop luistert en geeft gelijk door. Het tweede doel, dat met dit biljet beoogd moet worden: De lijd Ochtend- en Avondblad wordt gesuggereerd door de verdeeling van den achtergrond in een dag- en avondhelft. OCHTEN A«0N50N

Meer Baet nl | 1929 | | page 23