DEN HAAG Leidsch Dagblad Leidsch Dagblad HET VADERLAND k Nieuwsblad v.h. Noorden T Uw blad MEER BAET is een schoone woonstad, breidt zich steeds uit, Er woont een gegoed publiek; de winkelstand bloeit er en heefteen levendig bedrijf. Het is een prachtige stad om er een reclame-cam pagne te openen en dat doet zoowel de Neder- landsche als de buitenlandsche adverteerder in: Met zijn 55.000 abonné's waarvan 20.000 in de stad Qroningen is het voor de meest doeltreffende publicatie. Totale oplage circa 12000 ex. Publiciteit in Centraal Twente vrijwel huis aan buis. Sinds 1 October 1929 bestaat de mogelijkheid, om Gecombineerde contracten af te sluiten, voor adverteeren in de Nieuwe Hengelosclie Courant Wie Leiden kent, kent het Wie in Leiden adverteert, adverteert in het Noordeindsplein - Leiden 360 met ,,Het Kanton Goor en „T-wentlie met 4 nevenbladen. Vraagt tarieven aan de administratie NIEUWSTRAAT 12 en TELGEN 8

Meer Baet nl | 1929 | | page 24