4 364 APELDOORN 58000 INWONERS NIEUWE APELDOORNSCHE COURANT Ja, ook bij ons |Q op kantoor] DEVENTER MEER BAET ADVERTENTIE-TARIEF VAN „MEER BAET" A B 1/1 pagina, per plaatsing f 60.f 75. Va - 35.— -45.- V4 - 20.27.50 A gewone advertenties B op pag. tegenover tekst DEZE PRIJZEN GELDEN VOOR OPDRACHT VAN 12 PLAATSINGEN Dagblad voor Apeldoorn en de Veluwe en voor offïcieele publicaties der gemeente Apeldoorn. WORDT DAGELIJKS IN ELK GEZIN GELEZEN! -VAN Opmerkelijk, op hoe vele kantoren Sluis' Biscuits reeds zijn „ingevoerd". En toch heel verklaarbaar! Zoo 's morgens tegen elf en 's middags tegen een uur of drie begint de maag- te „vragen"! Enkele geurige, knappende Sluis Biscuits geven dan weer nieuwen lust tot werken, verhoogen de arbeids prestaties aanmerkelijk! Onze eeuw is een eeuw van „efficiency"! JFcrkclijk, een blik SLUIS' BISCUITS hoort op elk kantoor!

Meer Baet nl | 1929 | | page 28