ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD ARNHEM EINDHOVENSCH DAGBLAD DE LEIDSCHE COURANT Door zijn oplaag Door zijn lezerskring Door zijn tarieven IS HET het „voordeeligste" der Nederlandsche bladen voor ALLE adverteerders Nieuwe Arnhemsche Courant DEVENTER DAGBLAD HET BLAD HET DAGBLAD DE NEDERLANDER MEER BAET 366 De Grootadverteerder, die met zijn landelijke reclamecampagne het geheele land als het ware met zijn reclame in dagbladen dekken wil, verzuime niet Deventer, en de groote streek er om heen met zijn reclame te bewerken. Dit gebied heeft 75000 inwoners en omvat handel, industrie, landbouw en veeteelt. Er heerscht welvaart. Hier is het het eenige dagblad en het JUISTE blad voor zijn advertenties RIJNSTRAAT 9 - 'S-GRAVENHAGE VOOR GROOT-EINDHOVEN MET RUIM 76.000 INWONERS IS HET BUREAUX PAPENGRACHT 32, TELEFOON 935 Concurreerende advertentietarieven Beslist afdoende publiciteit! Door in deze uitgave te adver- teeren bereikt men de geheele R.K. bevolking van Leiden en Omgeving en alzoo een uitge- breiden lezerskring, welke op andere wijze niet te bereiken is de hoofdstad van Gelderland ADVERTEER IN DE die eiken dag met dezelfde groote oplage verschijnt en U derhalve permanent iederen dag dezelfde publiciteitswaarde biedt. Voor Arnhem en omstreken belang rijker dan eenig ander orgaan. Eén proefnummer zal U reeds overtuigen. Telefoon Directie 22838 Bureaux: Telefoon Administratie22837 Zwanensfr. 25 Telefoon Redactie 22840en 22842 Tarieven voor contracten van 17 tot 10 cent per regel Orgaan ter verbreiding van Christel.-Historische beginselen heeft een lezerskring, welke behoort tot den gegoeden burgerstand en komt in meer dan 1200 plaatsen van ons land Het gehalte der lezers is een aanbeveling voor hen die koop krachtig publiek wenschen te bereiken. Vraagt advertentie-contract en meerdere gegevens aan de Bureaux TELEFOON 71300 VRAAGT PROEFNUMMERS EN TARIEVEN

Meer Baet nl | 1929 | | page 34