3R.S.STOKV I SeZON M Wat onze lezers ons zonden. 1* s '12 w gw >,5 .2 HT6 ?^oP S <w g is^ |.s £45% o3^ -0 g,o g<% s^t owmo sK -e I m s .3 si|o5 sss 45 I d -■ -S ^8^ S S% >.o ÖU fc.l +-> wrt s 2 0 II A. - ■is a03 d >K J. M. Moerkerk teekende het hierbij afgebeelde winkelbiljet voor Erres Radio. Hij paste hiervoor foto-montage toe en verdient bij zonderen lof voor de zeer origineele wijze waarop hij dit deed, door deze geslaagde combinatie van foto en teekening. Men moet het biljet in de origineele kleuren zien om het des te meer te waardeeren. U< ■SgSl Uit Goodyear-Nieuws ontleenen we onder het hoofdje: MINDER SOORTEN EN MEER WINST: In Amerika maakt men van alles en nog wat statistie ken en daarover wordt aan deze zijde van den Oceaan wel eens geglimlacht, doch het valt niet te ontkennen, dat men daardoor op het spoor komt van merkwaardige feiten. Wat zegt U b.v. van deze Assen worden gemaakt in 34 typen met 6.118 mo dellen. Een schoenfabrikant had 3 kwaliteiten in 2500 mo- s 3 c dellen. Hij bracht die geweldige variatie terug tot 1 ■s| kwaliteit en 100 modellen en verhoogde zijn omzet met w gQ procent> Een levensmiddelenfabrikant verminderde het aantal soorten met 89 percent en verdubbelde zijn omzet. Een hoedenfabrikant maakte 3684 modellen, maar 90 procent van zijn omzet werd verkregen in 7 modellen, m.a.w. alle moeite, die hij deed om 3677 soorten te ver- koopen, brachten hem slechts xo percent van zijn omzet binnen. 3 1 •g s Ï3 -8 -5 cö tuO^ O <3 g d X 3 O 45 O r S S> C^"." 5) b' H ÜJ NH i CO 0 Cu U J N 55 x Ctf P cö rP O N g H C* _g l 55 'a 3 T u< ,r Q o i N - C C P 3 53 g d 0 o 03 d 0 V N X, (f) X r*J+J 5< P m 0X 3 ,2 <-> Po O 0 3 O, o u k f- kX M—l N h-i CO O P g<> fl, fc W É5 0 cS 3 53 P biD 3 c/j X S Lu S w 0% +J cö Vervolg o» cs •-" Ui N ^2 '5 -.22 3 1 173 .23 c O 05 3 .3 «•v o a) 0 S- J ct s .o ;w CS '-3 Q5 C/5 P X O o o c O 00 00 co CM O CM CM CO "S- u~)vO M M M M M CM CM CM CM CM 05 c 0 43 <r e C cS 0 45 t3 Ui 0 0 0 05 "g S3 3 cS ."3 i3 rv 3 3-' 45 45 cS 4< M cS 3 SJ 3 MM Ifl Ifl *05 *Q5 CO 3 O. CO - - - Q O O <Js io 0\0 H M Cl Cl CM CM CM M C gü rt P^ jH'rt O 0 bJD Pw O O 0 Q r-^> O a iu i— u ci c &0 nS 0 d P - QJ Jij Q-23 0" p o 0 g g 0 a3 O r23 CÖ 0 0 P 3 W u g3 O a "KN Jh Ot3^ rH 0 O u 4J .5 bJDP l-H hn d .3 rj w r-H 0 xr cd u <3 'O O O 5 ■+J T2 i-< r' 5,oiv0 h 0 1 d[iju^ 3^ 8 0 H H H 1 o r O cn d^i^id cöSöo^S - ij d d :^p o rO d Pi O O bJD O 0 P^T3 3 d O d t/5 3 co O 0 £3 0 3 S Ss s s S.s 8 .2 o S "O S ^1 C Cj -M - .3 o C3 .S) O C/5 05 05 3 o y c^ r3 a 55 O O co co co ro 3 c$ .0 3 .9 3 c d "0 W 45 - 42 3 e3 5 fc "m 2 Q qO c w <9 0 3 0 N -U. 3 F? w P4 rt 45 -3 a 05 3 O ■2 04! 9? *9 ffi 4< bf H Cl (0 1- OOOO CM Cl CM CM CO co 12 Cn H 00 00 CO »o 0 co P O M 0 0 0 0 O M M CM CM Cl CM Cl CM Cl o- 15 c 4S 0 O CL 0 Ui 3 0 O T3 3? C ba 3 3 gjj-ui ba~ £5 S3 55 CS O V C 3 P* w J

Meer Baet nl | 1929 | | page 35