75.000 DE VOLKSKRANT 75000 GEZINNEN De leiding beslist ASTRA was het eerste magazine in het land het is het eerste gebleven, het voornaamste, het beste, het meest gelezen magazine. BELOOFT niet alleen succes aan zijn adverteer ders, het GEEFT ze dit; adverteerders zelf getuigen het. Aangesloten bij het Bureau v. Oplaagcontrole. MEER BAET 368 EMMAPLEIN 2 - DEN BOSCH Uw annonce moet onder de oogen komen van de directie en (of) den Manager. is zoo actueel, dat geen direc teur ons maandschrift, onder redactie van Prof. Volmer, Mr. van der Heyden en Mr. H. Schaapveld, zou willen missen. Breng ook uw artikel onder zijn oogen. N.V. H. VAN DER MARCK'S UITGEVERS MIJ. Leidschegracht 18, Amsterdam UITGAVE HOLDERT CO. - KEIZERSGRACHT 324 - AMSTERDAM exemplaren bedraagt de gecontroleerde oplaag van Het officieel orgaan van de R.K. Arbeidersbeweging in Nederland. en voor het meerendeel groote gezinnen, kunt U dus met Uw advertenties in „DE VOLKSKRANT" bereiken. Vraagt inlichtingen omtrent tarieven, enz. bij de ADMINISTRATIE: ASTRA

Meer Baet nl | 1929 | | page 36