DEN HAAG, Be &otterbammer FEITEN ZIJN JOS. N EVE HAAGSCHE COURANT ET NIEUWSBLAD FEITEN SPREKEN MEER BAET 370 Reclamewaarde wel zoo langzamerhand bij ieder die er mee te maken heeft, bekend DAT „DE GELDERLANDER" TE NIJMEGEN IS: 1e. Het Hoofdorgaan van stad en provincie 2e. dat de gekontroleerde op lage van deze krant ruim 32.000 EXEM PLAREN bedraagt 3e. dat deze oplage grooter is dan die van alle in Gelder land verschijnende dag bladen te zamen en 4e. dat „de Gelderlander" het grootste aantal advertenties van stad en provincie heeft. VAN HET ZUIDEN meest gelezen blad in TILBURG de uitverkoren stad der gegoeden, met steeds groeiend zielental, met steeds meer mooie en luxueuse winkels en bedrijven en met een eigen dagblad, HET dagblad, dat ieder gezin dagelijks op de hoogte brengt met zijn actueel nieuws en goed verzorgde advertenties van alle firma's voor alle artikelen. Gij raadde het reeds, dat is de Voornaamst Christelijk Dagblad van Nederland HOOFDKANTOOR Goudsche Singel 105, Rotterdam BIJKANTOREN: Geer 8a, Delft Spuiweg 7, Dordrecht Prinsegracht 13, Den Haag Breestraat 123, Leiden Lange Haven 8, Schiedam Mariapiaats 9 bis, Utrecht G01RLE, HILVARENBEEK, D1ESSEN, ES- BEEK, H. EN L. MIERDE, MOERGESTEL, 01RSCH0T, BOXTEL, OISTERWIJK, HAAREN, HELVOIRT, BERKEL, ENSCHOT, UDENHOUT, KAATSHEUVEL, LOON OP ZAND, WAALWIJK, DONGEN, GILZE- RYEN, RIEL, ALPHEN en BAARLE-NASSAU Aangesloten bij het Bureau voor Oplaagcontröle N. V. AMSTERDAMSCHE STEREOTYPIE-INRICHTING HET ADRES voor het maken van Matrijzen, Stypen en Nikkelstypen. Eigen Zetterij. AMSTERDAM Haarl. Houttuinen 197, Tel. 46355 en 46459 ROTTERDAM Goudsche Rijweg 133 Telefoon 13616 GRONINGENNieuwstad 18 Telefoon 3096

Meer Baet nl | 1929 | | page 38