gratis Een boek van Herbert N. CASSON voor onze abonné's at dit nummer ren EEN MAANDBLAD VOOR DEN ZAKENMAN ABONNEMENT: EN IEDEREEN DIE BELANGSTELT IN RECLAME LOSSE NUMMERS f 5.— PER JAAR SO OENT Onze redactie is nieuwsgierig geweest en de heer Hazewinkel van het Nieuwsblad van het Noorden welwillend: „De Groote krant in het Noorden" blz. 3-41 Limburg is de 6e provincie, waarvan de gemiddelde inkomens der bewoners per gemeente in kaart zijn gebracht met een tabel van het aantal aangeslagenen in elk dier ge meenten blz. 344 Onze medewerker C. Slewe vindt, dat de pijp lang niet genoeg vrienden gemaakt heeft hier in Nederland en Jerome K. Jerome, Liebermann, Picasso e.a. komen te pas bij het plan de campagne, dat hij ontwikkelt om het rooken van tabac pur te bevorderenImaginaire Reclame-Campagnes No. 5 voor Tabakblz. 347 „Men zou zoo zeggen", dat C. F. van Dam het meende maar toch neemt de redactie van „Meer Baet" hem maar niet al te zeer au sérieux„Zaken en Pers" blz. 351 De redactie vindt, dat Sinterklaas Sinterklaas moet blijven en niet Had-je-me-maar, Iwan de Verschrikkelijke, Opa, of weet-ik-wie-al-niet. Ze ontwierp daarom het het „Meer Baet-Schema voor eigen Sinterklaasbouwers" blz. 356 Zou, dank zij de magnifieke publiciteit, die zijn artikel „De 4 10.000 per jaar legende" in „Adv. World" hem uiteraard verzekerde, die mijnheer in Engeland intusschen zijn 10.000 per jaar gekregen hebben? Wij zijn benieuwd, of ook een Nederlander een gelijk soortige ondervinding heeft opgedaan tot publicatie vindt men onze redactie eventueel gaarne bereidblz. 357 Een mooie Affiche op blz. 359 Het tot op heden bijgewerkte Slagzinnenregister telt totaal 224 „slogans", hier in Nederland in gebruik. W4j publiceeren de volledige lijstblz. 361 „Wat onze lezers ons zonden" op verschillende pagina's. Ieder, die op 1 Januari a.s. abonné op „Meer Baet" is, ontvangt gratis een exem plaar van Herbert N. Cas- son's vermaarde werkje „BETER ADVERTEE- REN", waarvan de ver schillende hoofdstukken achtereenvolgens in den eersten jaargang van ons blad zijn verschenen. De prijs voor niet-abonné's be draagt f 1.25 bij vooruitbet. De Administratie van „Meer Baet". UITGAVE: N.V. PUBLICITEIT -- N.Z. VOORBURGWAL 278-280 - AMSTERDAM

Meer Baet nl | 1929 | | page 3