U vergeet toch niet HET VOLK VOORWAARTS 98.000 Hei is Uw belang hieraan te denken! dat de arbeider van thans niet meer de arbeider van vroeger is? Ook zijn eischen en be= hoeften hebben zich sterk gewijzigd. Wat vroeger luxe was is thans ver* bruiksartikel geworden. Aan een betere ontwik* keling gaat een betere smaak gepaard. Adverteert in de Arbeiderspers AMSTERDAM ROTTERDAM OPLAAG:

Meer Baet nl | 1929 | | page 40