6 Wat onze lezers ons zonden. Kaart van de Gemiddelde Inkomens in de erschillende Gemeenten &"nn \oLrsum O (Provincie Limburg) fiorst J - *■-. 5én l&fMofum öaek Sdmnentr AAnstenrade-*-. 345 MEER BAET ook f 1250—1500 1500—1750 f 1750—2000 f 2000—2250 2250—2500 f 2500—3000 ajïcsum Venray Afeer/eo droekl^gzai^ Ar can n Velden Copyright ,Meer Baet" Nadruk Verboden Nederweert «r Jeve/iwn t s' Aj Va do /yiaaibrcc T 7- Qrubbenvorst /eyeien 7%/i/e* Belfeldy f Heae/jr Vervolg Een erg mooie Vloeibladkalender 1930 werd door de Drukkerij „De IJsel" v/h R. Borst Co., Deventer gedrukt. De zeer knappe, kleurige "pastel-teeke- ningen van Daan de Vries, die aan werk van Bernard v. Vlijmen doen denken, zijn zoo uitstekend overgekomen, dat men de origineelen denkt te zien. Zeldzaam goed verzorgd, verkoopkrach- tig, origineel reclame-drukwerk ontvingen wij nu alreeds eenigen tijd geleden van de Importeurs der Goodyear banden, de firma Van Rossum Co., Den Haag. Vooral de beide folders met het bekende loopvlak van de Allweather banden, inge- praegd in het papier, zijn verrassend. En de mooie brochure met zwart, zilver-op gedrukt omslag voorde Goodyear Double Eagle band maakt een voornamen indruk. Hoed af! N.S.F. Radio benut het einde van het jaar wel voor uitzending van reclame-ma teriaal. Er gewerd ons nog een boekje met foto's, die een duidelijk beeld geven van deelen van het bedrijf en toepassingen van de producten bij den vliegdienst, op zee, bij het leger, in ziekenhuizen e.d. 1Veert "anproy Aieyel ^9e/ \3eesdl u v +4ver ricythiuzen £Unhcm. Bnesem +7 Hom ^axsniei Gralhem 9 famAm 1 ^Roermond */bte/idiu ,1 _j. - ^Verten. /Vemttor r''ÖiA' Thor/v; $™™6rac''<%5tOdilieni>ey -< StevenswcertSg ^Ment/crt (j>Ohe-ZaaA f Pj A-Echt Vdlftooftere/i. f &Sufter&i QreoMtd Oobiuii §öor/i x rof>iuiJwuen/l'imbdcht<^ +3roek u ié cud Stern Qelern yScAinveld MaarbicJit •Heer Berrwl&i Oud ^Ikenó. 1 A 5impedetd *-i<- mOronsveU Adochdtz liuckkol-t +St£eertaddquymHl>litiem (Eyiden^+Mhur S P^tsfenoAcn +.VWr

Meer Baet nl | 1929 | | page 9