DE FOTO LIEGT NIET! mdat deze betrekkelijke waarheid nooit nalaat indruk te maken zijn foto's in reclame drukwerken uit een psychologisch oogpunt van groote waarde. Maar het moeten „reclamefoto's" zijn, de lens moet een geval of stilleven opgenomen hebben dat met reclame-overleg opgesteld werd. Geen verwarring omtrent de reclame bedoeling moet door de foto ontstaan kunnen. Dat is één punt. Tweede punt is een organisch- logisch en optisch bevredigende samenhang van fotobeeld met reclametekst, van ver schillende foto's onderling, van de fotografie met een teekening. Dit tweede punt is minstens even gewichtig als het eerste. Want foto's blijven meestal ietwat algemeen, de realiteit die eenerzijds waardevol is wordt verzwakt door het gemis aan symboliek, aan karakterestiek, aan afstand werking. Sterk in het oog vallend, aandachtgrijpend, in de herinnering blijvend en groote her- kenningswaarde bezittend, wordt de reclame foto door de medewerking van den kunstenaar die door tekst, kleur, groepeering, re touche of op andere wijze een nieuw, een origineel geheel, een reclamebeeld ervan weet te maken. 8 MEDEDEELINGEN V A N M. W.

Mededeelingen van MW nl | 1928 | | page 10