vooral voor artikelen die onder kenteeken of naam verkocht worden de drager van de publiciteit. Het Octrooi- en Merkenblad laat maandelijks zien wat er in ons land als merk gedeponeerd wordt, het meeste daarvan voldoet maar matig aan te stellen praktische eischen. Het handelsmerk moet voor alles reclame kracht hebben, moet een symbool van de zaak, de naam of het artikel zijn waarvoor ze gang maakt. Doet het dat niet dan is eerst reclame noodig om het merk zelf te adverteeren. ;heer _et handelsmerk is 10 MEDEDEELINGEN VAN M. W. HAND! VOOR YSl KOFFIE

Mededeelingen van MW nl | 1928 | | page 12