MACHIEL WILMINK DE DAGTAAK VAN bestaat in: het maken van teekeningen voor drukwer ken uitstallingen tentoonstelling stands verpakkingen. het broeien op nieuwe vormen voor adver tenties reclameplaten handelsmerken en lichtreclames. het confereeren met industrieëelen druk kers clichémakers uitgevers en be langstellenden. het ontwerpen van nieuwe, logische vormen voor nijverheidsproducten. het typografisch adviseeren en verzorgen van boeken tijdschriften prospecti en handelsdrukwerken. het schrijven van reclame-teksten of be schouwingen over onderwerpen die zijn vak betreffen en de redactie leiden van een reclametijdschrift. (Proefnrs. op aanvrage verkrijgbaar). het altijd door studeeren in de techniek van zijn vak. 14 MEDEDEELINGEN VAN M. W.

Mededeelingen van MW nl | 1928 | | page 16