komen er rond voor uit: Het doel van dit geschriftje is, reclame voor ons zelf te maken. Het is misschien een beetje ongewoon, want liever laten kunstenaars anderen dit voor hen doen, maar maakt het veel verschil? Adver tenties nemen we niet op en abonné's noteeren we niet, 't moet een aardigheid blijven, een aardigheid met een ernstigen achtergrond echter! Want in ons land wordt het beroep van den ontwerper die reclame een vorm geeft, de reclame-architect dus eigenlijk, nog zoo weinig au serieux ge nomen dat elke voorlichting hierover niet anders dan nuttig zijn kan. Daarom zullen we geregeld onderwerpen aanroeren die dit beroep betreffen, die handel en industrie nut tige voorlichting kunnen geven. Zullen we ook onze collega's vragen van hun werk en opvattingen te vertellen. Zoodat dit ge schriftje toch niet heelemaal een persoonlijke aardigheid zal blijken. MEDEDEELINGEN V A N M. W. EERSTE NUMMER

Mededeelingen van MW nl | 1928 | | page 3