vmSL» DOEN MET EEN KUNSTENAAR Aan vele ontwerpers voor toegepaste kunst en reclame wordt terecht of ten onrechte „onzakelijkheid" aangewreven. Het gemis van een leidraad, het ontbreken eener nationale organisatie, het gemis ook vaak van rechtstreeks contact tusschen op drachtgever en vormgevend ontwerper, zijn enkele oorzaken hiervoor. De man van zaken is geen onredelijk uit buiter van kunstenaars en de ontwerper die zich in dienst van de moderne industrie en verkoopsmethoden stelt, geen in de wolken dwalende geest, zonder oog voor de praktijk des levens, zooals vaak beweerd wordt. De rechten en verplichtingen van den een en den ander zijn niet zoo erg ingewikkeld en wanneer er wederzijds goede trouw en eer lijke handelsmoraal is, gemakkelijk na te komen. Hoe wij ons deze in hoofdzaak verstaan: A. De opdrachtgever heeft recht op le. Een spoedige en zakelijke beantwoording van zijn verzoek om inlichtingen, toe- MEDEDEELINGEN V A N M. W.

Mededeelingen van MW nl | 1928 | | page 4