Leep w pË sTB BIMSBETON-DAKEN I ARKEL Z.H. DE Duizend dingen kunnen het pakkendst door een reclameplaat worden medegedeeld aan een zuil op straat of op het perron van een station als emaillebord. Een vlek kleur of een even Uw aandacht grijpende voorstelling, die de opfrissching zijn van een herinnering, U bijgebleven van een advertentie of drukwerk, onlangs gezien. Verkoopen doet een plaat niet het is een stimulans, een schakel in den keten der ver- koopspolitiek, maar het is een sterke en beteekenisvolle. 6 MEDEDEELINGEN VAN M. W. FABRIEK. VAN BOUWMATERIALEN

Mededeelingen van MW nl | 1928 | | page 8