Van dit boekje wer den S00 ex. gedrukt op Celesta-grijs-, In ferno-geranium- en goudpapier van N.V. G. H. Bührmann's Papier - groothandel, Amsterdam. Omslag Efveka van H. J. Vettewinkel, Papier groothandel A'dam. Gezet op de Lino type. Gedrukt en gebrocheerd door drukkerij „Vada", Wageningen onder de goede zorgen van A. J. Zomer. Typografisch, redac tioneel en illustra tief verzorgd door M. W. Het is niet in den handel maar voor be langstellenden zoo lang de voorraad strekt gratis ver- krij gbaar. en als dit nu eens een reclame boekje voor Uw zaak of artikel was M. W. heeft meer ideeën

Mededeelingen van MW nl | 1929 | | page 10