Teekenaar DOOD IL de fotograaf UW STAND OOK RECLAME IS Het schijnt den reclame- en illustratieve teekenaars te zullen gaan als wijlen Pierlala. U kent dat Oud-Hollandsche versje; van Pierlala die begraven werd met.tromgeroffel,en niemand die het beter wist of Pierlala was dood", maar die later toch springlevend bleek! De zucht om toch telkens aan reclame- vormen maar wéér een anderen vorm te geven, het getheoretizeer over efficiency, enz. en de ontdekking dat de Amerikaan- sche reclame nog altijd succes heeft met fotografische illustraties, dat allemaal bij elkaar doet nu ook in ons land een gulden tijdperk voor de fotografen in 't verschiet komen. Totdat de krant vol zal staan met alle maal foto's, foto's, tot de kleinste adver tentie illustratie toe! Tot ineens een pientere reclameadviseur zal ontdekken dat met een pittige zwart- wit-teekening toch eigenlijk heel wat meer te bereiken valt méér eigen karakter, meer stijl meer fantasie. En beter typografisch geheel! Op 't oogenblik blijven we echter modern. Zooals we gisteren en morgen alleen „moderne-reclame" maakten en maken zullen. En toont dit boekje U foto's! Een tentoonstellingstand is eerst reclame, daarna architectuur. Een stand zóó te bouwen en in te richten dat ze met alle andere propagandamiddelen ver band houdt, is een reclameprobleem. Het tijdelijke moet in de materialen- keuze uitkomen, een imitatiepakhuis of privékantoor mag het niet zijn. Hierboven de foto eener stand door M. W. ontworpen (in Aug. 1928 voor de Bakkerijtentoonstelling te Arnhem). Gist- kistjes opgenomen in de architectuur, in de kleuren rood-wit-blauw, goud en zwart werd associatie met den firma naam gezocht en het geheel een fleurig en aantrekkelijk geheel gegeven. Groote eenvoud, zakelijkheid, doel bewuste uitbuiting van alle reclame- f mogelijkheden die het uit te stallen product biedt door vorm, kleur en licht kunnen een stand actieve reclamewaarde geven. Op de Voorjaarsbeurs te Utrecht richtte M. W. weer enkele stands in.

Mededeelingen van MW nl | 1929 | | page 7