I. advertiser: N.V. Lettergieterij Amsterdam." designer and producer Van N. V. Drukkerij Vada." 2. advertiser Shell-Mex B.P., Ltd. agent Regent Advertising Service, Ltd. de signer A. A. Gilbert. Opening from booklet to sum up the achievements of 1936 on Shell B.P. products, successfully recreating the drama of spectacular achievements months after they were news. 3. Cover design for same booklet. De Intertype, ot ,.de betere letmachine heelt tich een wereldnaam verworven, dank lij haat betrouwbaarheid, eenvoud en «nelheid De Intertype wordt gebouwd volgen* Stan daard-model en kan te allen tijde naar be hoefte worden uitgebouwd en gemoderniseerd De aanslag der toetsen is uitermate licht en het veriameien dei matrijien geschiedt op doeltretlendei wijie dan btj andere machtnes Intertype matrtjien beiitten breede tandjes, waardoor gtoole duurzaamheid verkregen is De productie der Intertype kan nog verder worden verhoogd door het automatisch Uitvul en Centreerapparaat. dat alle tegeluitgangen {links en rechts) automatisch giet al welledere tekst automatisch in het midden plaatst, waar bij bet wit desgewertscht extra ktag wordt gegoten en tevens als onderlegwtt voor cliche s drenst kan doen Het Groot Corps Apparaat biedt geheel nieuwe mogelijkheden voor het xetten van groot corps regel*, met behoud van de gewone productie voor plat werk Kent U de Interty pe nog niet ol slechts opper vlakkig dan kunnen wij U roet aandrang adviseeren U een» door hen. die met Intertype»" werken (waarvan leei velen reed* gedurende 15 jaar en langer:, te laten voorlichten over haar groot e capaciteiten Het is Uw belang'

Modern Publicity en | 1937 | | page 99