V»*® a? h -en black am foten IO7 Illustration for women's fashion. DESIGNER Göta Tragardh. Advertisement for Stomatol- toothpaste. DESIGNER Bo Ericsson. PRINTER Gumaelius. och en som vet vad som ar bra för tander, mun och hals anvander Stomatol tandcrème och munvatten Stomatol tandcrème hal Ier tanderna rena och vita och Stomatol munvatten ar mycket verksamt mot förkyl- ning och inflammationer i mun och svalg Bada aro uppfriskande och starkt antiseptiska, men fullkom- ligt oskadliga För tander och mun behövs darför STOMATOL. VARJE MORGON OCH KVALl Advertisement for AB. Sven- ska Aluminiumkompaniet. DESIGNER: Willie Berg- ström. PRINTER Gumae lius. Aluminium eliminErnr düdviktenoch ükur in- dustriens mbjligheter till fortsntt rationalisering Pa m&nga hall inom transportvasendet ser man alltjamt exempel pa kraft- och penningslukande •- dodvikter Höga branslekosinader och onodigt <litage innebara forluster, som pa kort tid kunna uppga till mangsiffriga tal. Genom anvandandet av latt metaller reduceras sêdana förluster till ett minimum och nyttolasten okar i motsvarande grad Vid konstrukhon av bussar, spar- och jarnvagsvagnar. skeppsinredningar m m aro aluminium och dess legeringar numera oumbarliga for uppn£ende av basta möjliga driftsekonomi för rationell vikthesparing A.-B. SVENSKA ALUMINIUMKOMPANIET 28. STOCKHOLM

Modern Publicity en | 1938 | | page 109