Nu er det hermed ikke sagt, at KB Kneek kun kendes Imellem Kobenhavn og Roskilde. Tveertimod enhver Husmoder fra Skagen til Gedser kender og vterdsoetter KB, grundet paa dets pragtfulde Sprödhed, heriige Smag og biiligere Pris. KB Kntvkbrod fik GRAND PRIX paa Udstiltingen i Parit. Biiligere? - Ja, sc her: Slor PakktTO Or* JtetUm PmUt 40 Or* '4Jlu„n Ptkkt22 0rt llvorfor betnlc mere? Het er et ffHtligt Ojebtik. naar den mdrkerdde Kijafa funkier de smukke Glas, oe det er et hcrligt 0jeHik, naar man tammer Glavcne og f «lemmer Kijafas tyldige Velsmag og Bouquet. Ska*nk altid Kijafa t stnukke Glas, det - forrjener den denne pragtfulde, danskc Kirseba-rv in, der altid er ai samme Kvaluer -denbedste. Forlang Kijafa overall i Je rpJe, indpakkede Flasket Jen koster Kr. 2.2 De kan ogsaa faa Jen tneJ Quinine til Kr. j.oof Jen idee lie Aperitif. I Fjor fortalte vi Dem, at vi med vort Salg af KB Kna;k- br0d i 1936 kunde dsekkc Ros kilde Landevej fra K0l>enhavn og halwejs til Roskilde. I 1937 mere end Jordoblede vi Sal get, og vilde taaiedes ear re i Siand til ikke alene at naa Roskilde, men komme igennem Byen og naa helt ud til Landsbyen „Glim*1, Cherry Wine. ADVERTISER: Odense Vin Kompagni. AGENTHarlang Toksvig. DESIGNER Vilh. Hansen. Part of a series of advertisements. A strong and well-balanced layout that draws attention to the main selling point which in this case is the sun-ripened cherries. Biscuit Bread. ADVERTISERKB Knaekbrod. AGENTEric C. Eberlin. DESIGNERLaus. An advertisement showing the increase in sales by comparison with the distance from one town to another. This has been particularly important because it is a new product that secured success within a short time. Ill

Modern Publicity en | 1938 | | page 113