(SV Giv Bopnene Vitaminen SOLMaRKET MARGARINE Vitaminisenet 112 Man i baade Fod og Hoved helst maa ha* dei rctte „kick s Man med Bulder torncr sammen det er, livad der let kan ske. Overalt og ganske saerlig hos Familier med Born spores der den storste Interesse for den vitaminiserede Solmaerket Margarine. Som Ernaeringsvidenskaben saa ofte har paapeget, er den daglige Kost altfor ofte meget vitaminfattig. Solmaerket Margarine afhjaelper dette Sayn, fordi den Aaret rundt er vitaminiseret med et konstant Indhold af de betydningsfulde A- og D-Vitaminer. Forlang derfor udtrykkelig den vitaminiserede Solmaerket Margarine. Den faas overalt og koster ikke mere end de gaengse Standardmaerker. Den bedste Vitaminkilde Aaret rundt. Suudhed germem Erneertngen 1 Men tilsidst-i Fryd og Gammen styrkcr man sig med Succes Left Advertisement for a nat chocolate bar. AD- VERTISERGalle Jessen. AGENTEric C. Eberlin. DESIGNERSprog0. An advertisement that gets its message across at oncegood appeal to sporting public RightMargarine. ADVERTISERDe Forenede Margarinefabriker. AGENT Harlang Toksvig. PHOTO S. Türck. One of a series of two colour Press advertisements for vitamised margarine. Effective layout and utilisation of sunshine motive. Ais GALLE S J ESSEN

Modern Publicity en | 1938 | | page 114