Huad er Qrisen insrd TELEFUNKEN MUSIKINSTRUMENTER Bk® r 7 as Min Mand forlangcr hver I Dag et Glas j Thomas' Wine, det er baade^undt, styrkende| og stimulerende. FORAARS- EFTERSYN! TELE FUN KEN 113 De har godt af et Glas Thomas' Wine Kr 5.50 PR '/i FL Kr 2.90 PR *4 FL den a:gte STYRKEVIN MED KININ «i I ■Vil De kore godt i Sommer, bor Foraar og Sommer er forude! Bliv ikke bagud med det npdvéndige Eftersyn, som er en af de Udgifter, De har allerst0rst Forn0jelse af og forresten er Udgiften slet ikke stor Naturligvis b0r Styret0j, Bremser, Motor og det elektriske System s«ettes i tip-top Stand efter Vinterens Kprsel eller Maane- ders Stilstand i Garagen. Og er Vognen blevet mat og trist i Lakken, da ved vi ogsaa Raad for det Auloriserede 'i gore Deres Vogn i Stand null Vi er Ford Specialister, men vi har ogsaa de bedste Folk, hvis De k0rer et andet Maerke. Den Erfaring og de Specialmaski- ner, som vort Vaerksted har, tillader os at magte enhver Opgave Men vent ikke for laenge! Thi selv om vi er kendt for at kunne g0re Arbejdet hurtigt, naar det skal vaere, saa vil vi gerne have Tid til rigtig at kaele for Deres Vogn. Alt- saa, paa Gensyn x Vaerkstedet! //M Forhandlere tlet aner De ikkefor De har set neer mere paa Ind- holdet Ligeledes med en Radioforst naar De kender Mod- lager ens Kvaliteter De i Stand til at vurdere den. De nye TELEFUNKEN Musikinstrumenter er Indbegrebet af Kvalifet. Se paa de stilrene Kabinetter glasd Dem over den lette Indstilling og den store letlasselige Skala og lyt til den pragtfulde, rene Gengivelse. De vil atter se, at TELEFUNKEN er det torende Verdensmaerke. TELEFUNKEN Super-Modtager „Tonekunstner" med 4 atstemte Kredse. Kortbolgeomraade. Automatisk Fading- regulering. Specielt 9 kHz Filter. Stor Udgangsenergi. Grammofontilslutning. UniversalKr. 375.- Upper left Wine. ADVERTISER: Thomas'Wine. AGENT: Aug. I. Wolff Co. DESIGNER H. Thelander. An advertise ment contrary to the usual symmetrical tradition but nevertheless extremely effective. Lower leftMotor Car Service. ADVERTISER Ford Motor Company A/S. AGENT Harlang Toksvig. DESIGNER R. W. Harvest. Attractive four-point layout, giving full impression of the repair service which is the subject of the advertisement. Right Wireless sets. ADVERTISER Telefunken. AGENT Aug. I. Wolff Co. DESIGNER Arne Sell. An attention- compelling ideaadvertisement which effectively urges the public to judge by the inside value of a wireless set rather than by the outside appearance.

Modern Publicity en | 1938 | | page 115