IRU-NiSASEREM TiYATROSü ZÜGÜRT hovarpalar YAZAN'SAHtUtT.GRèOY UYGULAYAN*iSA SSREZLi YÖNETEN: ATluA ELDEM OEKOR-METiN OENil KOSTOM.TOLGA A?KINE» KOMEDi 3 BÖUJM

Modern Publicity en | 1969 | | page 36