AncmtftmmmmPQKJTmm&f AMMPiiHimim^oPQUT^uwpiiiMMTê «ifecdl«%lhl|klifiB®p^|r«l«\f\w/i<\Yïlïi^lli AiciiFiaiJiLii» ufeecAGFeiiiJK»kKitfepfisM6 noccDcrGhiJutmnopoRstuvwKyz ADC(D£(FGHIJKLITUYOPI234567d9o ADCDGIFGHI JfiCLUüVOPGRI/T 1234567© ABCKraHUUMMFMfTnMs ARC«ftEFCHUGLMNOn234567«?0 AiCfiCFHUKlllllOPtlimilMSt ABCCD5FGfl]JKLIDDOPQR8tllV12ö4667 abcdefghyklmnopqrstuvwxyzi23^56/89orse n(3ccnGFBUiJKLranupursiu\n23SS(i7S9 abc^derghijklmoopqfstovwKyz1234567090 sÉMDés£§fo§!éTm@{p^^ ABCI&EFCHIJKLnNQPI 234 567 890 bB"e aleicf|IIJklnB§p«rslB«i»IIS4léIS9i ADCCD£FGHIJKLIflf\OPGft/TUI23436 AlCrVLtrciaiLLLUCil^LtiltütC ALC^LL LCIUILL L U tl IAIL1L ift £LcL LI/eLU LLLLU b !Lt4t:CIL ê)bccjl(gfg(}i)|Müi^opqe&yiv 1123Y5GA390 AIBCD(l(P0[}ilflJ)KLfG[9OPQ(R2)TUVWKY2',a'c,"nl^r) ê)tecjl(g(fg(h)o|^toifDopq(f§)^ywv%y2^2345(D/8 ABC9Ê20^1PMLriPJOPQ20TUVV/KY2 <DfbÊCjl(i[rglho|[ktain)Opqfi)Êyl23^56?ö90 AIBOD^FSMIIJIKLIKIIKIOIPQIROTUJVWKV^ <i(bGdl®(rglh)n|lktoin)Opqf§)&yvw%y2il23456/S ABCDdF6nyKL(MlKJ0PGR5TUVWKYZ ABCC^F&HIJKLMNOP$RJ2345 Qbcde«f9hjjjKlllmnopqr/t123456789 2 jj j2 J j-G -±£& go (gojma/nw kmwnmm jklmii flècéefgtitfifl^^ oxlo,dinline sssss phototitrage nouvelles exclusivités menhir 0- larcher) menhir 8 (j. larcher) menhir 6 (j. larcher) menhir 4 (j. larcher) Ibronx noir (m. waxmann) bronx noir étroit (m. waxmann) bronx shadow étroit (m. waxmann) bronx shadow J (m. waxmann) bronx ombré (m. waxmann) bronx éclairé (m. waxmann) valérie black (f. Schneider) hot-dog b collas) I frangois éclairé Jt (c. marchal) michel éclairé (m. waxmann) guapo shaded (j. larcher) v/W/V/W, V/W=j7 soleil (j. larcher) guapo black (j. larcher) gobelin (j. lapierre) Stanislas (a. regamey) I lapierre (j. lapierre) golf (f. doyonnax) caractères non-exclusifs ™,Md 3a 3b Iransotype 2000(Neuzeft Grotesk mmmmm mmmmm pppyyyy WW XXX wwwzzz aauuooo AÜÖ0&?! 000000 000000 111111111 111111111 222222 222222 333333 333444 444444 555555 666666 777777 888888 999999 - - AAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEEFF FFGGG HHHH III JQXYAY KKKKL1L LLMMM NNNNN OOOO PPPPPP RRRRR SSSSSS TITIVVV WMW1T UUU ZZ AÖÜ0& aöü?!«* aaaaa aaaaa eeeee eeeee eeeee nnnnnn nnnnnn bbbbb ddddd fffffddd ggggq hhhhhjj cccccc cccccc ooooo ooooo mmmm mmmm kkkkkk iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIII ttttttttttt ttttttttttt uuuuuuu sssssss sssssss rrrrrrrrrr rrrrrrrrrr pppyyy vvvzzz wwxxx 'i "y"°' Ml* rtaM10. M* 1^.0, M* k«Oi 000001 000001 11111111 222221 222331 333331 444441 555551 666661 777771 888881 999991 AVAVA BBBBB CCCC DDDD EEEEEE FFFFO GGGII HHHH KKKKK L1L1L1L1 M*.-l JK.ZZ M* -l«.V, MMM! NNNN OOOJ PPPPP RRRR TITIT1T UUUU VAVZZ WMW QXYAY AÖÜ(?) aou&fi mmmn aaaaa aaaaa eeeee eeeee nnnnnn nnnnnn cccccc cccccc ooooo ooooo mmmo mmmo in Dottilo NERISSIMO NERISSIMO Inferno pregiato vino da nve nere el negro Zombon Black Power in Dattilo NERISSIMO NERISSIMO

Modern Publicity en | 1976 | | page 88