AMBACHTS EN NIJVERHE1DSKUSNT En juist door ccn samenleving, die in plaats van op willekeurige ver* houdingen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizon» derbeden en voorbij gaanden prikkel, in bet eeuwige baar wortel wil zoeken. Jan Veth. Kunstbeschouwingen. En juist door een samenleving, die in plaats van op willekeurige verhoudingen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizonderheden en voorbijgaanden prikkel, in het eeuwige haar wortel wil zoeken. JAN VETH. KUNSTBESCHOUWINGEN. En juist door een samenleving, die in plaats van op willekeurige verhoudingen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizonderheden en voorbijgaanden prikkel, in het eeuwige haar wortel wil zoeken. KUNSTBESCHOUWINGEN JAN VETH (Sn juijt door een famenfeving, die in pfaais van op wiiïekeurige verhou= dingen, op een harmonifcher grondsfag mocht berufien, zou zeker een kunjï gefieund en gevoed zijn die, meer dan in uiterfijke bizonderheden en voorbij aan den, prikkei, in hef eeuwige haar wortef wif zoeken. SKpn fbejchouwinaen. (S/7 /a/s/ door ee/z sa/zze/zdoz/zzj, dz z'/z p/aa/s zzazz op /zzz'dedezzrzjje zzer/zozzdz/zzjezz, op eezz darzrzo/zz'scder cyrozzz/s/azj zzzoc/z/ dorzzs/e/z, zoa zeder ee/z dzzzzs/ zjes/eazzz/ ezz gevoed zzyzz dz'e, zzzeer da/z z'/z zzz/er/zyde d/zozzderdedezz ezz zzoord/ygaa/zde/zprz'dded z'/z de/ eezz/vzpe daar zzzor/edzzz/dzoede/z. En juist door een samenleving, die in plaats van op willekeurige verhoudigen, op een harmonischer grondslag mocht berusten, zou zeker een kunst gesteund en gevoed zijn die, meer dan in uiterlijke bizonder heden en voorbijgaanden prikkel, in het eeuwige haarwortel wil zoeken. König Antiqua Gebr. Klingspor Offenbach a/M. Schelter Antiqua Schelter Giesecke, Leipzig, Cheltenham Lettergieterij Amsterdam v/h N. Tetterode, Amsterdam. Trianon van Heinrich Wieynk. Bauer'sche Giesserei, Frankfurt a/M. ón juiSf door een Samenhepiny, die in phaatS pan op wilteheariye perhoudinyen, op een harm on iSc/g er yrondshay moc/gt herufhen, zou zeher een hunSfyefheund en yepoed zijn die, meer dan in ut ter hijhe bizonderheden en poorhijyaanden prihheh, in het eeuwiye daar wortedwidzoeken. pui 'ÏS'Zd. <i Jugend-Schrift Gebr. Klingspor, Offenbach a/M. «Ridingerschrift» Lettergieterij Benjamin Krebs, Frankfort a/M. Römische Cursiv f> Lettergieterij Genzsch Heyse, Hamburg. 68

Onze Kunst nl | 1908 | | page 44