fur formuerfrfjieöentjeit Der einjeliten i&raDe Der Jiturgtfrff I RaDimingm AMBACHTS- EN NIJVERHEIDSKUNST RaDierungen 5 Cicero Itturgifcfi 3 Cicero £iturgifrfj 4forf)e Dergrofierung ber unfenfieljenDett fiorpus una Jlonpnreilie £iturgifrfj fiorpus frfurgifcfj fionporeiiie £iturgifrfj "iih mM H 'M'>j> hM* W H n'tU'in H1* 1V) 1 G"' Gm c si111G'1 GG Wm m yi das höchste Lob für die Schrift, wenn man befriedigt wiirde, in ihr sowohl die hoheitsvolle Sprache Nietzsches, als auch Journal-Berichte zu lesen, und wenn zugleich ihre Buchstaben ein gutes Bild im Salz geschafllicher Anzeigen ergeben würden. In hoeverre hij daarin is geslaagd willen wij in het midden laten, maar toch is zijn letter door dekoratieve kwaliteiten in de eerste plaats, eene die er zijn mag en zeker te prefereeren hoven de minder leesbare Hohenzollern. Zij heeft opgang gemaakt, maar wordt reeds weder verdrongen door de inmiddels in de mode geraakte, nieuwe uitgaven van oude fraktuur-typen als de Breitkopf Eraktur van Gehr. Klingspor, Rühl en Ludwig Mayer, de Alte-Fraktur van Genzsch Heyse of de vereenvoudigde bewerkingen van Krebs Redioiva, van Flinsch Frankfurter Fraktur, van Numrich C° Leipziger Eraktur, Dürer Eraktur van Ferd. Theinhardt en het König tgpe van Gursch. Wij kunnen nu tegelijkertijd wijzen op een serie van meer moderne omwerkingen die het scherpe karakter der oude duitsche letters missen, waarvoor dan ronder en krachtiger vormen in de plaats zijn gekomen, zooals de Runde Eraktur en "nn.«JIK.'J!".'Uil.».mi.»,.1111 Ml", Mill.».»m.-.iiJiT - Vrrr', Trrr'' Trrf'; Vrrfl' Vrrr^ -;'mr 'MlH 'IHH 'MHVl r Mtmuigm HaDitrungtn fiaöierungett Rnüimingpn Eenige corpsen en vergrootingen der Liturgisch van Otto Hupp. Gehr. Klingspor Offenbach a/M. 77

Onze Kunst nl | 1908 | | page 55