op het punt waar gekocht wordt, Al deze beroemde merk artikelen vertrouwen vo or hun reclame op door Smeets' Drukke rijen ontworpen en uitge voerde etalage-reclame. VOO» «ff'f' VfflJVfN f y 0*1 van va*rw»»* yf, KfUKtNc«f"' yf?

Revue der Reclame nl | 1938 | | page 21